อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง

อ่างเก็บน้ำดอกกราย ห่างจากเมืองระยอง 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,300 ไร่

เป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์บริการ พัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง-ชลบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาเกษตรและศิลปาชีพแก่ราษฎร มีหน่วยประสานงานโครงการพระราชดำริต่างๆ ภายในอ่างเก็บน้ำอุดมไปด้วยปลานานาพันธุ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง