ค้นหา :
เมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ที่ได้รับการขนานนาม ให้เป็นเมืองแห่งกวีศรีรัตนโกสินทร์ “สุนทรภู่” ผู้มีผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วที่ยากจะหา ผู้ใดมาเทียบเทียม โดยเฉพาะนิทานกลอนสุภาพเรื่อง พระอภัยมณี โดยฉากในนิทานเรื่องนี้ คือบริเวณหมู่เกาะน้อยใหญ ่และท้องทะเลที่สวยงามในจังหวัดระยองนั้นเอง

นอกจากความงดงามของธรรมชาติ ระยองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุด และยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ทางหลวงสายสำคัญจากทุกภูมิภาคที่มุ่งหน้าสู่เมืองระยองถูกจัดสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวก็เอื้อประโยชน์ให้การเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โรงแรม ร้านอาหาร ที่ได้มาตราฐาน
menu

งาน "ระยองลูกทุ่ง ออร์เคสตรา"

     งาน "ระยองลูกทุ่ง  ออร์เคสตรา" ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. - 22.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์สตาร์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดระยองงานเทศกาลวันสับปะรดหวานฉ่ำ ประจำปี 2557
     งานเทศกาลวันสับปะรดหวานฉ่ำ ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

   

                                    
                                        hit counter
@ Copyright 2007 Tourism Authority of Thailand Rayong Office. Powered by