ค้นหา :
เมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ที่ได้รับการขนานนาม ให้เป็นเมืองแห่งกวีศรีรัตนโกสินทร์ “สุนทรภู่” ผู้มีผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วที่ยากจะหา ผู้ใดมาเทียบเทียม โดยเฉพาะนิทานกลอนสุภาพเรื่อง พระอภัยมณี โดยฉากในนิทานเรื่องนี้ คือบริเวณหมู่เกาะน้อยใหญ ่และท้องทะเลที่สวยงามในจังหวัดระยองนั้นเอง

นอกจากความงดงามของธรรมชาติ ระยองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุด และยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ทางหลวงสายสำคัญจากทุกภูมิภาคที่มุ่งหน้าสู่เมืองระยองถูกจัดสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวก็เอื้อประโยชน์ให้การเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โรงแรม ร้านอาหาร ที่ได้มาตราฐาน
menu

งานเทศกาลผลไม้...Ma

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดจัดงานประเพณีเทศกาลผลไม้ประจำจังหวัดระยอง  ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องานเทศกาลผลไม้...Ma" yong Fruit & Fair  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (มา" ยอง OTOP) ตำบลมะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง" ประจำปี 2557 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

   

                                    
                                        hit counter
@ Copyright 2007 Tourism Authority of Thailand Rayong Office. Powered by