ระยอง : สถานที่ท่องเที่ยว

เกาะมันใน น้ำทะเลสวยใส อ.แกลง จ.ระยอง

เกาะมันในโดดเด่นสุด ๆ ด้วย ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเกาะมันใน ...

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมา

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 71 กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในเขตตำบลทุ่งควายกิน ...

ชุมชนปากแม่น้ำประแส อ.แกลง

ชุมชนปากแม่น้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ มีแม่น้ำประแสกั้นเขตตำบล ...

วัดป่าประดู่ วัดเก่าแก่ อ.เมืองระยอง

วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าเลไลยก์” ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่า ...

พระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมืองระยอง

ตื่นตาไปกับองค์พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยองเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัด สร้างขึ้นโดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชค ...