เรือรบหลวงประแสร์ อ.แกลง

เรือรบหลวงประแสร์ ตั้งอยู่ที่ชายหาดดำ ปากแม่น้ำประแสร์

ป็นเรือรบปลดระวางแล้ว ชาวตำบลขอให้นำมาเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ศึกษาและท่องเที่ยวของตำบล บริเวณที่ตั้งจะพัฒนาเส้นทางเดินธรรมชาติป่าชายเลนและที่พักผ่อนหย่อนใจ

ที่ตั้ง : ชายหาดดำ ปากแม่น้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง