300-208 dumps, Cisco 300-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 70-534 Exam, CCDP 300-101 dumps, CCDP 300-101 Exam, CCDP 300-101 pdf, 100-105 Exam, Cisco 210-060 Vce, 200-105 Exam, Cisco 200-105 Dumps, Cisco 300-135 Exam, Cisco 300-135 Exam, Cisco 210-260 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 070-346 Certification, Microsoft 070-346 Exam, 070-346 Exam, M70-201 PDF Dumps, M70-201 Practice, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CCDE 352-001 Exam, CCDE 352-001 Exam, Microsoft 70-346 dumps, Microsoft 070-483 Dumps, Microsoft 070-483 Dump, Microsoft 70-346 dumps, 070-483 Dump, Microsoft 070-483 Vce, Microsoft 70-533 Exam, Cisco CCNA 210-260 Exam, Cisco 200-125 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Dumps, Cisco CCIE 400-051 Exam, Microsoft 70-346 Exam, Microsoft 70-533 Dumps, Cisco 200-125 PDF, CCNA 210-260 Book, CCDP 300-115 Exam, CCNA 210-060 Dumps, Microsoft 70-534 Book, Cisco 352-001 PDF, Cisco 352-001 Dumps, CCNP 300-208 Exam, 300-208 Dumps, Cisco 300-208 Exam, CCDA 300-208 PDF, Cisco 300-070 Exam, 300-070 Book, Microsoft 300-070 Dump, Microsoft 70-533 Exam, 210-260 Dumps, Microsoft 70-533 Book, Cisco 200-125 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCDP 300-115 PDF, Cisco 300-115 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Cisco CIPTV2 300-075 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-346 Exam, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco 210-260 dumps,

เกาะเสม็ด อ.เมืองระยอง - ที่เที่ยว สถานท่องเที่ยวระยอง

เกาะเสม็ด ที่เที่ยวยอดนิยม อ.เมือง จ.ระยอง

เกาะเสม็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร หาดต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ เรียงตามลำดับจากทิศเหนือไปทิศใต้ ดังนี้

หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวช่อ อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่วหน้านอก อ่าวปะการัง ทางด้านตะวันตกมีหาดทรายอยู่แห่งเดียว คือที่อ่าวพร้าวและมีค่ายเยาวชนอาคารสัมมนาอุทยานแห่งชาติ หาดที่เป็นจุดเด่นของเกาะจะมีหาดทรายแก้วเป็นหาดทรายยาวและสวย

มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวครบครัน บริเวณปลายแหลมด้านใต้มีเกาะเล็กๆอยู่ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และหินขาว ซึ่งเป็นที่อาศัยและวางไข่ของนกนางนวล ส่วนหาดวงเดือนก็เป็นที่นิยมกันเพราะด้วยลักษณะของตัวหาดเป็นรูปโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปหาดอื่นๆ ได้โดยใช้บริการรถ รับจ้าง จักรยานยนต์เช่าแบบรายวันหรือเดินเท้าไปเอง

บนเกาะเสม็ดมีที่พักหลายรูปแบบไว้บริการนักท่องเที่ยว อุทยานฯ ก็มีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ไว้บริการด้วยเช่นกัน ส่วนด้านกิจกรรมทางน้ำก็มี เช่น นั่งเรือรอบเกาะ ดำน้ำดูปะการัง เจ็ทสกี พาราชู้ต บานานาโบ๊ท วินด์เซิร์ฟ และรถ ATV

การเดินทางบนเกาะเสม็ด บนเกาะเสม็ดมีถนนเพียงสายเดียว เป็นทั้งถนนคอนกรีต และถนนดิน บนเกาะมีรถสองแถวบริการเริ่มจากท่าเรือหน้าด่านไปตามหาดต่างๆ แล้วไปสิ้นสุดที่อ่าวปะการัง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง หรือแล้วแต่จะตกลงกัน ราคาค่ารถสองแถว 10-200 บาท หากต้องการจะเหมาเที่ยวทั้งเกาะราคาประมาณ 2,000-2,500 บาท

นอกจากรถสองแถวแล้ว ยังมีบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซด์ไว้เที่ยวรอบเกาะ ค่าเช่าวันละ 200-300 บาท

การเดินทางจากบ้านเพไปเกาะเสม็ด จากท่าเรือบ้านเพ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าเรือนวลทิพย์ โทร. 038651508, 038651956

ท่าเรือศรีบ้านเพ โทร. 038653135

ท่าเรือเพ โทร. 038896155-6

ท่าเรือเสรีบ้านเพ โทร. 038651134-5

ท่าเรือโชคกฤษดา โทร. 038652040

ท่าเรือวงเดือน โทร. 038651777

(อยู่ในตำรวจท่องเที่ยว)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง