สวนสุภัทราแลนด์ ดินแดนแห่งผลไม้ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สวนผลไม้ใหญ่ที่สุดของเมืองระยอง สวนสุภัทราแลนด์ สวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม ภายในสวนกว่า 800 ไร่ มีผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ส้มโอ และจะออกผลดกช่วงปลายเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

โดยทางสวนจะมีรถรางพานักท่องเที่ยวชม พร้อมไกด์บรรยายบนรถคอยให้ความรู้ตลอดเส้นทาง

ที่ตั้ง : 70 หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง