สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ศูนย์ศึกษาวิจัย และรวบรวมพรรณไม้ในภาคตะวันออก

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ศูนย์ศึกษาวิจัย และรวบรวมพรรณไม้ในภาคตะวันออก และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ด

รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ของประชาชน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในเชิงนิเวศแก่ผู้เข้าชม

ที่ตั้ง: ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-16.00 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง