เกาะมันใน น้ำทะเลสวยใส อ.แกลง จ.ระยอง

เกาะมันในโดดเด่นสุด ๆ ด้วย ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเกาะมันใน ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ถือเป็นสถานที่ส่องเต่าทะเล และชมปะการังสวย ๆ ที่น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง

แถมใช้เวลาเดินทางจากเกาะมันกลางเพียง 5 นาทีเท่านั้น และสิ่งสำคัญคือ เกาะมันในเปิดให้ขึ้นเกาะในเวลา 08.30-16.00 น. และมีกฎสำคัญคือไม่อนุญาตให้พักค้างคืนบนเกาะ

นอกจากดำเนินการศึกษาวิจัยการเพาะฟักไข่เต่าทะเล การผสมพันธุ์ การวางไข่ การอนุบาล การเลี้ยง ศึกษาพฤติกรรม ดูแลรักษา และป้องกันโรคของเต่าทะเลแล้ว ยังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปะการังชนิดต่าง ๆ ทั้งการเติบโตของแนวปะการัง การอนุรักษ์ และฟื้นฟูปะการัง รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับหอยมือเสือ การปล่อยหอยมือเสือลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อีกทั้งยังมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพยูน การกระจาย และแพร่พันธุ์ การเจริญเติบโตของพยูน สำรวจแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูน สัตว์น้ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง