300-208 dumps, Cisco 300-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 70-534 Exam, CCDP 300-101 dumps, CCDP 300-101 Exam, CCDP 300-101 pdf, 100-105 Exam, Cisco 210-060 Vce, 200-105 Exam, Cisco 200-105 Dumps, Cisco 300-135 Exam, Cisco 300-135 Exam, Cisco 210-260 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 070-346 Certification, Microsoft 070-346 Exam, 070-346 Exam, M70-201 PDF Dumps, M70-201 Practice, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CCDE 352-001 Exam, CCDE 352-001 Exam, Microsoft 70-346 dumps, Microsoft 070-483 Dumps, Microsoft 070-483 Dump, Microsoft 70-346 dumps, 070-483 Dump, Microsoft 070-483 Vce, Microsoft 70-533 Exam, Cisco CCNA 210-260 Exam, Cisco 200-125 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Dumps, Cisco CCIE 400-051 Exam, Microsoft 70-346 Exam, Microsoft 70-533 Dumps, Cisco 200-125 PDF, CCNA 210-260 Book, CCDP 300-115 Exam, CCNA 210-060 Dumps, Microsoft 70-534 Book, Cisco 352-001 PDF, Cisco 352-001 Dumps, CCNP 300-208 Exam, 300-208 Dumps, Cisco 300-208 Exam, CCDA 300-208 PDF, Cisco 300-070 Exam, 300-070 Book, Microsoft 300-070 Dump, Microsoft 70-533 Exam, 210-260 Dumps, Microsoft 70-533 Book, Cisco 200-125 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCDP 300-115 PDF, Cisco 300-115 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Cisco CIPTV2 300-075 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-346 Exam, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco 210-260 dumps,

ททท. ระยอง ชวนเที่ยว งานประติมากรรมทรายและอาหารถิ่น@ แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

ททท.ระยอง ชวนเที่ยว “งานประติมากรรมทรายและอาหารถิ่น @ แหลมแม่พิมพ์” จ.ระยอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดงาน “ประติมากรรมทรายและอาหารถิ่น@แหลมแม่พิมพ์” ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เวลา 16.00-21.00 น. ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภายในงานฯ มีกิจกรรมมากมายที่อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม ได้แก่ การจัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ 5 ชิ้นงานที่แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อาทิ ผลไม้ เต่าทะเล นางเงือกจากวรรณคดีพื้นบ้านพระอภัยมณี พระมหาชนก

สำหรับจุดเด่นของงานอยู่ที่ประติมากรรมทรายพระบรมรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาด 7×10 เมตร ซึ่งเป็นประติมากรรมทรายที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินชาวไทย “ชนาธิปทีม”

เลือกชิมอาหารถิ่นเมืองระยองกว่า 50 ร้านค้าจากชุมชนท้องถิ่น เช่น ชุมชนบ้านทะเลน้อย ชุมชนกะเฉด ชุมชนเกาะกก ชุมชนบ้านพลา เป็นต้น

พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านจากศิลปินท้องถิ่นในทุกค่ำคืน ชมนิทรรศการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

และในวันสุดท้ายของงานยังมีการแข่งขันการปรุงอาหารเพื่อคัดเลือก 10 คนสุดท้ายที่จะได้เป็นสุดยอดเชฟระยองในโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน ด้วย

นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุนทรภู่ กล่าวว่า “พื้นที่ตำบลสุนทรภู่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง

อย่างชายหาดแหลมแม่พิมพ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านที่พักและสถานประกอบการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งการจัดงานประติมากรรมทรายฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตำบลสุนทรภู่มากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป”

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า “ททท.สำนักงานระยอง ได้ดำเนินโครงการยกก๊วนชวนกิน…อาหารถิ่นระยอง-จันท์ ในปี 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นที่มีเอกลักษณ์ในการปรุงให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่

และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ประทับใจจากท้องถิ่น (Local Experience) ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง” ​

จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประติมากรรมทรายและอาหารถิ่น@แหลมแม่พิมพ์ ในวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานระยอง โทร 038 655 420 หรือ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ 038 638 789

เรื่องที่เกี่ยวข้อง