ชุมชน ชวนเที่ยว ปี 2 ตอน ชุมชน เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

ขอท้า ชุมชนจากทั่วประเทศมาคัดเลือกเพื่อเป็นสุดยอด “ชุมชน เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ชุมชนใด มีความเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง มั่นใจว่าคนไปเที่ยวแล้วติดใจ คุ้มค่า ส่งใบสมัครพร้อมนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

10 ชุมชน สุดยอด จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ชุมชน ชวนเที่ยว ปีที่ 2 ตอน “ชุมชน เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท

โล่เกียรติยศ จาก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท

โล่เกียรติยศ จาก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท

โล่เกียรติยศ จาก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท สยามรัฐ จำกัด เลขที่ 12 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ www.siamrath.co.th ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15-25 มีนาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณมัลลิกา โทร. 02-6621810 ถึง 41 ต่อ 124 หรือ 081-480-8492

Email : ad_siamrath@yahoo.com, kawpun_noo@hotmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง