สะพานแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

สะพานแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ข้ามระหว่างแหลมสิงห์-บางกะไชย ทอดผ่านปากน้ำแหลมสิงห์

เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก มีความยาวระยะทาง 1,060 เมตร มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นชุมชนประมงพื้นบ้าน นับว่าเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยของจันทบุรี และยังเป็นจุดของนักนิยมตกปลาด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง