จันทบุรี : การเดินทาง

การเดินทางไปจันทบุรี และระยะทางจากอำเภอเมืองจันทบุรีไปอำเภอต่างๆ

การเดินทางไปจันทบุรี และระยะทางจากอำเภอเมืองจันทบุรีไปอำเภอต่างๆ รถยนต์: จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 5 เส้นทาง ได้แก่ ...

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรี

“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ...

สะพานแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

สะพานแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ข้ามระหว่างแหลมสิงห์-บางกะไชย ทอดผ่านปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก ...