จันทบุรี : ชอปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดจันทบุรี

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อัญมณี เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ...