300-208 dumps, Cisco 300-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 70-534 Exam, CCDP 300-101 dumps, CCDP 300-101 Exam, CCDP 300-101 pdf, 100-105 Exam, Cisco 210-060 Vce, 200-105 Exam, Cisco 200-105 Dumps, Cisco 300-135 Exam, Cisco 300-135 Exam, Cisco 210-260 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 070-346 Certification, Microsoft 070-346 Exam, 070-346 Exam, M70-201 PDF Dumps, M70-201 Practice, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CCDE 352-001 Exam, CCDE 352-001 Exam, Microsoft 70-346 dumps, Microsoft 070-483 Dumps, Microsoft 070-483 Dump, Microsoft 70-346 dumps, 070-483 Dump, Microsoft 070-483 Vce, Microsoft 70-533 Exam, Cisco CCNA 210-260 Exam, Cisco 200-125 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Dumps, Cisco CCIE 400-051 Exam, Microsoft 70-346 Exam, Microsoft 70-533 Dumps, Cisco 200-125 PDF, CCNA 210-260 Book, CCDP 300-115 Exam, CCNA 210-060 Dumps, Microsoft 70-534 Book, Cisco 352-001 PDF, Cisco 352-001 Dumps, CCNP 300-208 Exam, 300-208 Dumps, Cisco 300-208 Exam, CCDA 300-208 PDF, Cisco 300-070 Exam, 300-070 Book, Microsoft 300-070 Dump, Microsoft 70-533 Exam, 210-260 Dumps, Microsoft 70-533 Book, Cisco 200-125 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCDP 300-115 PDF, Cisco 300-115 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Cisco CIPTV2 300-075 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-346 Exam, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco 210-260 dumps,

กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชสวน ตั้งอยู่ที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง บนถนนสุขุมวิท ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 280 ไร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตภาคกลางตะวันออก มีแปลงทดลองปลูกพืชสวนชนิดต่างๆ อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ระกำ กระท้อน พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ

นอกจากนั้นทางศูนย์ฯ ได้จัดเส้นทางเดินชมสวนพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สวนสมุนไพร และพืชสวน ใช้เวลาปราณ 30 นาที และได้จัดพื้นที่กางเต็นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว โดยทางศูนย์มีเต็นท์ให้เช่า ราคาเต็นท์ละ 100-200 บาท พักได้ 1-3 คน หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โทร. 0 3939 7030 , 0 3939 7146 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนั้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลไม้พันธุ์ต่างๆ ออกผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ระกำ เป็นต้น จะมีสวนในอำเภอต่างๆ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ชิมผลไม้สดๆ และซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน ได้แก่

อำเภอเมืองจันทบุรี สวนโถทอง 18 หมู่ 10 ตำบลคมบาง โทร. 0 3945 9339

อำเภอท่าใหม่ สวนสะเด็ดยาด 183/13 ภายในสวนมีที่พัก โทร. 08 7111 1335 , 08 7111 1338-9

อำเภอนายายอาม สวนกุลพัฒน์ 38/2 หมู่ 6 ตำบลวังใหม่ กิโลเมตรที่ 298 ถนนสุขุมวิท โทร. 08 1809 0366 , 08 6155 0222

อำเภอเขาคิชฌกูฏ กระทิงคันทรี รีสอร์ท 21/7 หมู่ 2 ตำบลพลวง โทร. 0 3945 2454-6

สวนสละคุณวินัย 7/14 หมู่ 6 ตำบลพลวง โทร. 0 3930 7228 , 08 1806 9527

กลุ่มโฮมสเตย์เชิงเกษตร

ชุมชนเขาบายศรี (โฮมสเตย์) สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ชมสวนผลไม้กลุ่มอนุรักษ์เขาบายศรี 11/1 หมู่ 4 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3935 6544 , 08 6834 9604 , 08 3078 8001 , 08 1683 0147

ป่าสมุนไพรตกพรม เป็นป่าสมุนไพรมีเนื้อที่ประมาณ 165 ไร่ มีการปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ยาง สะเดา ไทร ตะแบก การท่องเที่ยวคือ พาผู้ที่เข้าชมสวนสมุนไพร พร้อมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ตั้งอยู่ที่ตำบลตกพรม หมู่ 9 บ้านอ่างเอ็ด สนใจติดต่อ อบต.ตกพรม โทร. 0 3932 6561

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มีพื้นที่ 120,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 18 กิโลเมตร บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ประมาณกิโลเมตรที่ 374-375  ป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอนจันทบุรี) ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องเรียนธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะผ่านป่าชายเลนมีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น โกงกาง แสม ลำพู แต่ละจุดแสดงจะมีป้ายสื่อความหมายไว้ ใช้เวลาเดิน 60 นาที

นอกจากนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายนของทุกปี จะพบกับป่าของหิ่งห้อย ส่องแสงระยิบระยับตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และทางศูนย์ฯ ได้ทำเส้นทางขี้จักรยาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ลัดเลาะไปตามป่าชายเลน มีจักรยานให้เช่าราคาคันละ 20 บาท และที่บริเวณป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ยังเป็นแหล่งรวบรวมของนกน้ำและนกนานชนิด เช่น นกเหยี่ยวแดงคอขาว โดยทางสถานีฯ มีกล้องส่องดูนกไว้บริการ

สถานที่พัก ทางสถานีฯ มีเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว พักได้ 2-5 คน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) โทร. 0 3944 1881 , 08 9245 3509

การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ – ตราด หรือ จากตัวเมืองตราดมีรถสายตราด-แสนตุ้ง มาลงที่หน้าสถานีฯ

กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์

บางชัน โฮมสเตย์ (หมู่บ้านไร้แผ่นดิน) ชมวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้านของหมู่บ้านไร้แผ่นดิน อบต.บางชัน อำเภอขลุง โทร. 08 6404 7120 , 08 0642 8844

อโลฮา โฮมสเตย์ (โฮมสเตย์นากุ้ง) เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงเมืองจันท์ อำเภอขลุง สัมผัสชีวิตชุมชนริมน้ำและริมทะเลของเมืองจันท์ ล่องเรือขี่จักรยาน ทานอาหารทะเลสดๆ โทร. 08 1835 7687

ชุมชนริมน้ำจันทบูร “ย้อนวิถีชีวิตจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย” เป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาริมน้ำจันทบูรให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่า บ้านเรือนเก่าที่ยังงดงามน่าชม สอบถามข้อมูลได้ที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร. 0 3931 3669 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โทร. 0 3931 1357

หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่นำกกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น. สนใจติดต่อโทร. 0 3945 0923 , 0 3945 0587

การเดินทาง ไปบ้านบางสระเก้า ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ แต่สามารถใช้เส้นทางเดียวกับทางไปหมู่บ้านเสม็ดงาม เมื่อถึงสามแยกวัดเกาะโตนดตรงมาจนถึงสามแยกวัดตะเคียนทอง เลี้ยวขวาและตรงไปอีก 200 เมตร หรืออีกเส้นทางหนึ่งคือ จากตัวเมืองข้ามสะพานตรีรัตน์ไปยังถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาทางไปตราด ประมาณ 8 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปบ้านบางสระเก้า ระยะทาง 8 กิโลเมตร

กลุ่มแหลมสิงห์โฮมสเตย์ ชาวบ้านแหลมสิงห์มีการบริหารจัดการที่ดี ธรรมชาติยังสมบูรณ์ ผู้สนใจพักแรม

สอบถามได้ที่บ้านพักโฮมสเตย์ โทร. 08 9518 9723 แหลมสิงห์บริวเฮาท์โฮมสเตย์ โทร. 08 6560 0819 , 08 3904 4559 , 0 3949 9366 การเดินทาง หาดแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมือง 31 กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางไปจังหวัดตราด ถึงกิโลเมตรที่ 374 มีทางแยกขวาไปหาดแหลมสิงห์อีก 129 กิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวผจญภัย

ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน อยู่ห่างจากอำเภอโป่งน้ำร้อน 22 กิโลเมตร เป็นแนวล่องแก่งธรรมชาติที่สวยงาม ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาล่อง 2-3 ชั่วโมง ไปตามแนวคลองโป่งน้ำร้อน ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเครือหวาย ลำคลองมีสภาพเป็นเกาะแก่ง ไหลคดเคี้ยวไปตามร่องเนินเขาผ่านหมู่บ้านในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ลงสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา แนวคลองทั้งสองฝั่งร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยสวนผลไม้และไม้นานาพันธุ์

ความยากของแก่งอยู่ในระดับ 2-3 (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแต่ละปี) แก่งแรกที่ผ่านมีลักษณะเป็นหินราบเรียบ สามารถมองเห็นเทือกเขาสอยดาว แก่งชะอม แก่งยาว วังน้ำอุ่น สะพานวัดใจ เป็นสะพานแขวนสลิงเล็กๆ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปกระโดดน้ำวัดใจได้ที่สะพานแห่งนี้ บริเวณฝายทดน้ำ และจุดสุดท้ายของการล่องแก่งคือวัดคลองใหญ่ ช่วงที่เหมาะสำหรับการล่องแก่งคือเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน

นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแก่งสามารถติดต่อได้ที่ วังขอน ชาเล่ต์ 3/8 หมู่ 8 อำเภอโป่งน้ำร้อน โทร. 0 3931 7024 เรือล่องแก่ง นั่งได้ 8 คน เรือแคนู นั่งได้ 2 คน บริษัท ฟูจิ ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2540 2971-2 , 0 2918 6067-8 เรือล่องแก่ง นั่งได้ 8 คน เรือแคนู นั่งได้ 1-2 คน และที่ พญากำพุช รีสอร์ท อำเภอโป่งน้ำร้อน โทร. 08 1781 3992 , 08 1523 0678 เรือล่องแก่ง นั่งได้ 8 คน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง