จันทบุรี : กิจกรรมท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวน ตั้งอยู่ที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง บนถนนสุขุมวิท ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 21 กิโลเมตร ...