จันทบุรี : สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

สะพานแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ข้ามระหว่างแหลมสิงห์-บางกะไชย ทอดผ่านปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก ...

โอเอซิส ซีเวิลด์ อ.แหลมสิงห์

โอเอซิส ซีเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 25 กิโลเมตร บนพื้นที่กว่า 68 ไร่ ...

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน ...