จันทบุรี : สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อ.แหลมสิงห์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป มีเนื้อที่ 84,063 ไร่ พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่พบ เช่น ขนุนป่า ...

คุกขี้ไก่ อ.แหลมสิงห์

คุกขี้ไก่ ตั้งอยู่ใกล้ตึกแดง ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) ...

บางชันโฮมสเตย์ อ.ขลุง

บางชันโฮมสเตย์ (หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ถิ่นเหยี่ยวแดง เกาะสุดท้ายของจันทบุรี) ตั้งอยู่ที่ 78 หมู่ 3 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง ...

ตีกแดง อ.แหลมสิงห์

ตีกแดง ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ ใกล้กับคุกขี้ไก่ ...

หาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

หาดแหลมสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ส่วนชายหาดแหลมสิงห์นี้เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ...