300-208 dumps, Cisco 300-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 70-534 Exam, CCDP 300-101 dumps, CCDP 300-101 Exam, CCDP 300-101 pdf, 100-105 Exam, Cisco 210-060 Vce, 200-105 Exam, Cisco 200-105 Dumps, Cisco 300-135 Exam, Cisco 300-135 Exam, Cisco 210-260 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 070-346 Certification, Microsoft 070-346 Exam, 070-346 Exam, M70-201 PDF Dumps, M70-201 Practice, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CCDE 352-001 Exam, CCDE 352-001 Exam, Microsoft 70-346 dumps, Microsoft 070-483 Dumps, Microsoft 070-483 Dump, Microsoft 70-346 dumps, 070-483 Dump, Microsoft 070-483 Vce, Microsoft 70-533 Exam, Cisco CCNA 210-260 Exam, Cisco 200-125 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Dumps, Cisco CCIE 400-051 Exam, Microsoft 70-346 Exam, Microsoft 70-533 Dumps, Cisco 200-125 PDF, CCNA 210-260 Book, CCDP 300-115 Exam, CCNA 210-060 Dumps, Microsoft 70-534 Book, Cisco 352-001 PDF, Cisco 352-001 Dumps, CCNP 300-208 Exam, 300-208 Dumps, Cisco 300-208 Exam, CCDA 300-208 PDF, Cisco 300-070 Exam, 300-070 Book, Microsoft 300-070 Dump, Microsoft 70-533 Exam, 210-260 Dumps, Microsoft 70-533 Book, Cisco 200-125 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCDP 300-115 PDF, Cisco 300-115 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Cisco CIPTV2 300-075 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-346 Exam, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco 210-260 dumps,

โรงแรม รีสอร์ท และที่พักในจังหวัดจันทบุรี และอำเภอต่างๆ

โรงแรม รีสอร์ท และที่พักในจังหวัดจันทบุรี และอำเภอต่างๆ

***(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อน)

อำเภอเมืองจันทบุรี

เกษมศานติ์ 98/1 ถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลวัดใหม่ โทร. 0 3931 1100 , 0 3931 2340 www.kasemsarnhotel.com จำนวน 60 ห้อง ราคา 1,200-2,800 บาท

เกียรติขจร 27/28 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ โทร. 0 3931 3139 โทรสาร 0 3931 1212 จำนวน 66 ห้อง ราคา 220-495 บาท

เกาะน้ำค้าง สปอร์ต คลับ แอนด์ ออร์คิด โฮม 29 หมู่ 7 ถนนญารวิโรจน์ ตำบลเกาะขวาง จำนวน 10 ห้อง โทร. 0 3945 0720 , 08 1000 6546 ราคา 500 บาท

เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี 35/200-201 ถนนตรีรัตน์ ตำบลท่าช้าง โทร. 0 3932 3201-10 โทรสาร 0 3932 3214-5 www.kpgrandhotel.com จำนวน 202 ห้อง ราคา 1,800-4,200 บาท (มีบริการนวดไทย สปา)

จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท 63 หมู่ 9 ถนนจันทนิมิต โทร. 0 3931 1726 โทรสาร 0 3932 3664 www.thai.net/chantabuririverside จำนวน 96 ห้อง ราคา 600-800 บาท

จันทนิมิต 116-118 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต โทร. 0 3931 2388 , 0 3931 3163 จำนวน 52 ห้อง ราคา 250-460 บาท

ใช่หลี 106 ถนนขวาง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง โทร. 0 3931 3767 , 0 3932 8918 จำนวน 34 ห้อง พักได้ 2 ท่าน ราคา 300-330 บาท

เดอะ ริเวอร์ เกสต์เฮาส์ 3/5-8 ถนนศรีจันทร์ เชิงสะพานตรีรัตน์ ตำบลวัดใหม่ โทร. 0 3932 8211 , 0 3932 8533 E-mail : theriverchant@hotmail.com จำนวน 29 ห้อง ราคา 150-350 บาท

ดิ โอ.วี.คันทรี รีสอร์ท 151/1 หมู่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต โทร. 0 3932 3155-8 จำนวน 70 ห้อง พักได้ 2 ท่าน ราคา 280-900 บาท

ท่าแฉลบ รีสอร์ท หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ โทร. 0 3945 7711 , 08 9832 1187 จำนวน 27 ห้อง ราคา 400-1,750 บาท

นิว แทรเวิล ลอด์จ 14/5 หมู่ 3 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง โทร. 0 3930 1888-92 www.newtravellodgehotel.com จำนวน 128 ห้อง ราคา 850-1,700 บาท (มีบริการนวดตัว นวดเท้า)

บ้านแก้ว โฮเต็ล 41/210 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง โทร. 0 3933 5080-89 โทร. 0 3933 5089 จำนวน 64 ห้อง ราคา 200-500 บาท

มณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ต คลับ 110 หมู่ 11 ตำบลพลับพลา โทร. 0 3934 3777 www.maneechanresort.com จำนวน 72 ห้อง ราคา 1,750-2,350 บาท (มีบริการนวดตัว)

เมืองจันท์ 257-259 ถนนศรีจันทร์ ตำบลวัดใหม่ โทร. 0 3923 1073 , 0 3932 7244 , 0 3932 7172 จำนวน 74 ห้อง ราคา 230-600 บาท

รอยัล อินน์ 8/15 ถนนมหาราช ซอยเมตรา 2 โทร. 0 3932 7956 , 0 3933 3353-4  จำนวน 33 ห้อง ราคา 450-500 บาท

ริมกรีน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง โทร. 0 3947 1050-1 , 0 3947 1681 www.rb.ac.th จำนวน  23 ห้อง ราคา 540-720 บาท

วังปลารีสอร์ท 15/19 หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง โทร. 0 3930 3064 , 0 3930 3400 จำนวน 55 หลัง พักได้ 2-4 คน ราคา 350-500 บาท

เรือนดุสิต รีสอร์ท 151/3 หมู่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต โทร. 0 3931 2666 , 08 1591 8253 จำนวน 70 ห้อง พักได้ 2-4 คน ราคา 700-1,000 บาท

โรส อินน์ 32/44 หมู่ 4 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง โทร. 0 3931 4777 , 0 3931 4849-50 จำนวน 48 ห้อง ราคา 450 บาท

สกาย โฮเทล 47/77 หมู่ 1 ถนนตากสิน ตำบลท่าช้าง โทร. 0 3933 9550 จำนวน 78 ห้อง ราคา 200-400 บาท

สบายดี รีสอร์ท 55 หมู่ 8 (บ้านป่าใต้) ตำบลบางกะจะ โทร. 0 3931 7170 , 08 1782 8248 www.sabydeeresort.com จำนวน 20 ห้อง ราคา 450-600 บาท

อีสเทอร์น 899 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตราด โทร. 0 3931 2218-20 จำนวน 142 ห้อง ราคา 550-1,300 บาท

โฮม นิว 99/19-26 หมู่ 1 ตำบลจันทนิมิต โทร. 0 3935 4557 , 0 3931 2414 จำนวน 50 ห้อง ราคา 200-450 บาท

โฮมสเตย์

เกาะน้ำค้าง โฮมสเตย์ 29 หมู่ 7 ถนนญาณวิโรจน์ ตำบลเกาะขวาง โทร. 0 3945 0720 จำนวน 10 ห้อง ราคา 500 บาท

อำเภอมะขาม

เขาไม้แก้ว รีสอร์ท 90/3 หมู่ 3 ตำบลมะขาม โทร. 08 1756 7174 จำนวน 5 หลัง ราคา 800-2,400 บาท (มีบริการพายเรือคยัค เดินป่าเขาไม้แก้ว ขี่จักรยาน แคมป์ไฟ)

 

อำเภอท่าใหม่

คุ้งวิมาน-แหลมเสด็จ-หาดเจ้าหลาว-อ่าวยาง

คุ้งวิมาน 85/10 อำเภอนายายอาม โทร. 08 4123 0406 , 08 1923 3192 จำนวน 19 ห้อง ราคา 800-5,000 บาท

คุ้งวิมาน รีสอร์ท หาดคุ้งวิมาน 85/5 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย ถนนสาย 3399 กิโลเมตรที่ 302 โทร. 0 3941 7300 กรุงเทพฯ โทร. 0 2673 0007 , 08 1923 3192 บังกะโล 15 หลัง ราคา 840-1,500 บาท

คุ้งวิมาน ฮัท 10/1 หมู่ 7  ตำบลสนามไชย โทร. 08 6848 3727 จำนวน 5 หลัง พักได้ 2-4 คน ราคา 400-800 บาท

ฟ้าใส รีสอร์ท แอนด์ สปา 26/1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จำนวน 15 หลัง ราคา 1,500-4,100 บาท

วิมาน เฮาส์ 54/4 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม โทร. 0 3941 7457 จำนวน 30 ห้อง ราคา 350 บาท

สวนสะเด็ดยาด 183/13 เยื้อวัดเขาสุกิม กรุงเทพฯ โทร. 08 7111 1335 , 08 7111 1339 จำนวน 30 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท

อัล เมตินา บีช เฮาส์ หาดคุ้งวิมาน 99 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย โทร. 08 5155 333 , 08 5334 3555 www.almedinabeach.com จำนวน 9 ห้อง ราคา 3,900-6,300 บาท (มีบริการเรือคยัค ขี่จักรยาน ห้องพักแบบโมร็อคโค)

เอส.ที.เคียงจันทร์ รีสอร์ท 25/1 หมู่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จำนวน 4 หลัง ราคา 600-800 บาท

จังเกิ้ง เบย์ รีสอร์ท อ่าวคุ้งกระเบน 3/2 หมู่ 7 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8033 , 08 1575 7728 , 08 1687 6477 www.junglebayresort.com จำนวน 19 ห้อง ราคา 1,000-1,700 บาท

แซนด์ แอนด์ ซี รีสอร์ท 23 หมู่ 4 หาดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8052 จำนวน 27 ห้อง ราคา 900-1,260 บาท

บ้านบันเทิง 34/2 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3938 8040 , 08 164 5616 จำนวน 14 หลัง ราคา 2,000 บาท

บ้านพักพิณทิพย์ 17/3 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9172 , 08 1664 3642 จำนวน 8 ห้อง ราคา 800 บาท

มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท หาดแหลมเสด็จ 33/2 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9100-4 โทรสาร 0 3938 8104 www.maldivesbeachresort.net จำนวน 44 ห้อง ราคา 1,400-7,500 บาท (มีกิจกรรมนั่งเรือชมปะการังน้ำตื้น ชมป่าชายเลนคุ้งกระเบน ขี่จักรยานชมวิว

รัตนปุระ บีช รีสอร์ท หาดแหลมเสด็จ 9/9 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8000 , 08 1411 5995 กรุงเทพฯ โทร. 0 2235 3384 , 08 6883 7880 www.rattanapura.com จำนวน 28 หลัง ราคา 1,300-4,000 บาท

สวนรุกขชาติแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3936 9237 มีสถานที่สำหรับกางเต็นท์ ห้องน้ำไว้บริการ

แหลมเสด็จ บูรพา บีช แหลมเสด็จ 45 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9318 , 0 3938 8123 จำนวน 34 ห้อง ราคา 1,000-1,700 บาท www.hadsaithong.com

หาดเจ้าหลาว

เจ้าหลาว ซี บีช รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 15/5 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9207 , 08 1195 5915 www.mayaiam.com จำนวน 24 ห้อง พักได้ 2-15 คน ราคา 700-4,000 บาท (เรือชมปะการัง บานาน่าโบ๊ท)

เจ้าหลาว ทอแสง บีช หาดเจ้าหลาว 44/4 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8091-7 www.tosangbeach.com จำนวน 72 ห้อง พักได้ 2-4 คน ราคา 2,500-3,900 บาท (มีบริการนวดแผนโบราณ)

จันท์เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อ่าวคุ้งกระเบน 168 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9222 , 0 3936 9299 , 0 1735 4212 www.clbeach.com จำนวน 24 ห้อง ราคา 1,600-4,200 บาท (เรือชมปะการัง)

เจ้าหลาว รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9190 กรุงเทพฯ โทร. 0 2277 4159 บังกะโล 9 หลัง ราคา 1,000-1,500 บาท

เจ้าหลาว สวัสดี รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว หมู่ 6 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9308-9 โทรสาร 0 3936 9309 กรุงเทพฯ โทร. 0 2513 7671 จำนวน 25 ห้อง ราคา 1,000-3,500 บาท

ซี เชลล์ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา 50 ถนนคลองขุด ตำบลคลองขุด สุดหาดเจ้าหลาว โทร. 0 3938 8090 , 08 1575 0644 www.seashellvillage.com จำนวน 13 ห้อง ราคา 2,200-6,900 บาท (มีบริการสปานวดน้ำมัน ตกปลา พายแคนู ขี่จักรยาน)

ซี โคโค่ 54/9 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3936 5334 จำนวน 7 หลัง ราคา 1,700-3,500 บาท

เตยทะเล โทร. 0 3926 9212 , 08 1987 7997 จำนวน 5 หลัง ราคา 1,500-3,500 บาท

บ้านตุ่ม วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 44/5 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8063 www.baantoom.com จำนวน 15 ห้อง ราคา 2,500-8,500 บาท

บ้านพักทองสุวรรณ 1 โทร. 08 1753 1719 จำนวน 10 หลัง ราคา 600-2,000 บาท

บ้านพักทองสุวรรณ 2 โทร. 08 1345 2973 จำนวน 9 หลัง ราคา 300-500 บาท

ทะเลเดียว รีสอร์ท 172 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 2936 9201 , 08 7067 7184 จำนวน 14 ห้อง ราคา 600-2,500 บาท (มีเรือชมปะการัง)

นิว เจ้าหลาว รีสอร์ท 35/3 หมู่ 5 โทร. 0 3936 9190 จำนวน 13 หลัง ราคา 400-700 บาท 5 ห้อง ราคา 300-500 บาท

นิว ทราเวล บีชรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8081-6 โทรสาร 0 3938 8087 กรุงเทพฯ โทร. 0 2635 6145 , 0 2234 3700-9 จำนวน 38 ห้อง ราคา 1,400-1,600 บาท บังกะโล 41 หลัง ราคา 3,500-6,500 บาท

น้องนิว รีสอร์ท โทร. 08 9251 9093 จำนวน 9 ห้อง ราคา 1,500-3,000 บาท

น๊อตช็อฟ รีสอร์ท (ต้นหว้า รีสอร์ท) 55/1 หมู่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 08 6017 5726 , 08 635 5751 จำนวน 8 ห้อง ราคา 500-1,300 บาท

น้ำใสรีสอร์ท โทร. 0 3936 9020 , 08 9029 0794 จำนวน 34 ห้อง ราคา 500-2,500 บาท

บ้านชมทะเล หาดเจ้าหลาว 3/6 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9284 , 0 3943 1376 , 08 9764 7212 จำนวน 7 หลัง พักได้ 6-20 คน ราคา 1,500-5,000 บาท (ติดทะเล ประกอบอาหารได้)

บ้านลุงหมื่น รีสอร์ท 0 3936 9163 , 08 4915 8028 จำนวน 21 ห้อง ราคา 1,500-3,500 บาท

บ้านสุดขอบฟ้า หาดเจ้าหลาว หมู่ 6 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3931 2253 , 0 3936 9178 จำนวน 16 ห้อง ราคา 2,000-2,500 บาท

บ้านหาดปะการัง 14/4 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3936 9073-4 , 08 9764 7212 จำนวน 7 หลัง ราคา 1,500-5,000 บาท (ประกอบอาหารได้)

ป่าตอง รีสอร์ท 51/1 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3936 9170 , 08 4910 1214 จำนวน 10 ห้อง ราคา 800-1,000 บาท

แมรี ห้องพัก โทร. 0 3936 9056 , 08 5189 0119 จำนวน 4 หลัง (รองรับได้หลังละ 40 ท่าน) ราคา 4,000-5,000 บาท

ร็อค บีช รีสอร์ท 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8056-8 จำนวน 9 หลัง ราคา 2,100-2,600 บาท

ดิ ไอริส รีสอร์ท 39/4 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3938 8068 จำนวน 9 ห้อง ราคา 1,350-1,500 บาท

พานิชย์ เจริญ รีสอร์ท โทร. 0 3936 9223 จำนวน 20 หลัง ราคา 1,000-15,000 บาท

พฤกษา ภูน้ำฟ้า รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 47/4 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8028 , 08 6092 0190 E-mail : ittidech@hotmail.com จำนวน 8 ห้อง ราคา 500-700 บาท

ยาใจ บีช รีสอร์ท 2 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3938 8045-6 จำนวน 25 ห้อง ราคา 1,250-3,500 บาท www.yajabeachresort.com

วิมาน เฮาส์ 54/4 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย โทร. 0 3941 7457 จำนวน 40 ห้อง ราคา 390 บาท

วายซุ การ์เดน 19 หมู่ 6 หาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3938 8068 จำนวน 9 ห้อง ราคา 900-4,200 บาท

ศิวารี รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว โทร. 0 3938 8105-7 , 08 1852 9583 จำนวน 19 หลัง พักได้ 2-8 คน ราคา 1,500-3,500 บาท

ศรีไพรินทร์ 26/1 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า โทร. 0 3945 5543 จำนวน 17 ห้อง ราคา 1,500-2,500 บาท

แสนสุข รีสอร์ท 13 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 2936 9092 , 08 6739 9476 จำนวน 6 ห้อง ราคา 2,000-2,500 บาท

สุดทางรัก 18 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9106 จำนวน 3 หลัง พักได้ 2-18 คน ราคา 550-1,800 บาท

หาดทรายทอง รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 57/5 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9080-1 โทรสาร 0 3936 9081 www.hadsaithongresort.com จำนวน 40 ห้อง ราคา 800-3,500 บาท

หาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 52/1 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9262 , 0 3936 9333 กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 0212 www.hadtuen.com จำนวน 42 ห้อง พักได้ 2-6 คน ราคา 1,200-2,100 บาท

หาดทรายขาว รีสอร์ท 17 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ โทร. 0 3969 9051 , 08 6146 3671 จำนวน 22 ห้อง ราคา 800-2,500 บาท

หาดสวย รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว 17/1 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด โทร. 0 3936 9111 , 0 3938 8020 www.hadsuayresort.com จำนวน 19 ห้อง ราคา 700-2,500 บาท (ประกอบอาหารได้ มีเรือชมปะการัง บานาน่าโบ๊ท)

อ่าวยาง

บ้านพักสุขใจ 40/1 อ่าวยาง ตำบลกะไชย โทร. 0 3945 6029 จำนวน 20 ห้อง ราคา 300-1,500 บาท

อ่างยาง รีสอร์ท 43/2 หมู่ 1 ตำบลบางกะไชย โทร. 0 3945 6032 , 08 9099 4072 จำนวน 18 ห้อง ราคา 900-3,000 บาท

ชายหาดบางกะไชย (ใกล้หาดเจ้าหลาว)

นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 12/2 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า โทร. 0 3945 5344 , 08 1002 2399 www.nuanchanresort.com จำนวน 24 ห้อง ราคา 1,200-7,000 บาท

อ่าวเสม็ดแดง รีสอร์ท 99/1 หมู่ 1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ โทร. 08 1576 6426 จำนวน 12 ห้อง ราคา 600-2,000 บาท

 

อำเภอแหลมสิงห์

บ้านพักชายหาด 73/4 ตำบลปากน้ำฯ โทร. 0 3936 3486 จำนวน 4 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท

บ้านพักตากอากาศสมบูรณ์ 72 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำฯ โทร. 0 3936 3151 , 08 9204 3566 บังกะโล 10 หลัง ราคา 900-3,000 บาท

บ้านพักศิริเจริญ 105/2 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำฯ โทร. 0 3936 3234 , 08 1864 6504 จำนวน 11 ห้อง ราคา 500-1,300 บาท

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีบริการบ้านพัก จำนวน 4 หลัง พักได้ 6 คน ราคา 1,800 บาท ค่ายพักแรม พักได้ 30 คน ราคา 3,000 บาท มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ 2 คน ราคา 270 บาท และนักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทร. 0 3943 4528 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 ww.dnp.go.th

บ้านพักชวนชม 49/3 หมู่ 11 ตำบลปากน้ำฯ อำเภอแหลมสิงห์ โทร. 08 1209 7854 , 08 1861 1668 จำนวน 11 หลัง ราคา 1,000-4,000 บาท (มีพื้นที่กางเต็นท์)

เลอวิลลาจ เดอ นโบลีออง 74/7 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำฯ อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 5 ห้อง ราคา 1,800-2,500 บาท www.napoleonvillage.com

 

อำเภอแก่งหางแมว

เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท 201 หมู่ 3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย ตำบลเขาวงกต โทร. 0 3948 6312 , 08 4387 2136 กรุงเทพฯ โทร. 0 2391 1785 www.chamaohealth.com จำนวน 22 ห้อง ราคา 950-1,800 บาท (มีกิจกรรมขี่จักรยานเสือภูเขา นวดตัว ฝึกทำอาหารเพื่อสุขภาพ)

สินทิพย์ รีสอร์ท 105-7 หมู่ 2 บ้านหนองกวาง ซอย 14 ตำบลเขาวงกต โทร. 08 1682 4272 , 08 9695 1550 กรุงเทพฯ โทร. 0 2931 5929-30 E-mail : sintipresort@hotmail.com บ้านพัก 11 หลัง ราคา 600 บาท (ประกอบอาหารได้ นวดแผนโบราณ)

สวนริมธาร 139 หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว โทร. 0 2541 8605 www.suanrimtarn.com ราคา 1,990-5,000 บาท

โฮมสเตย์

อโลฮ่า โฮมสเตย์ 61/1 หมู่ 4 ตำบลบางชัน โทร. 08 1835 7687 , 08 6032 7941 จำนวน 12 หลัง แพคเกจทัวร์ ราคา 1,200 บาท/คน อาหาร 3 มื้อ (มีกิจกรรมจับปู-กุ้ง ดูหิ่งห้อย พายเรือ)

 

อำเภอโป่งน้ำร้อน

พญากำพุช รีสอร์ท 3/40 หมู่ 2 บ้านพญากำพุช ตำบลทับไทร โทร. 08 1523 1678 , 08 7127 0971 www.phayakumpuch.thiewthai.com จำนวน 13 ห้อง ราคา 800-3,500 บาท

ภูภาบุรี รีสอร์ท และสปา 36/2 หมู่ 1 ตำบลทับไทร โทร. 0 3936 0047 , 08 1856 8504 กรุงเทพฯ โทร. 0 2559 2471 www.phupaburiresort.com จำนวน 30 ห้อง ราคา 1,600-4,500 บาท (นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า)

วังขอน ชาเล่ต์ 3/8 หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน โทร. 0 3931 7042 , 0 3931 7251 โทรสาร 0 3931 7151 กรุงเทพฯ โทร. 0 2616 0771 จำนวน 12 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท

สอยดาว ไฮแลนด์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท 153/1 หมู่ 2 ตำบลทับไทร โทร. 0 3932 6400-2 , 08 9934 3008 โทรสาร 02 2315 9891-92 www.soidaohighland.com จำนวน 47 ห้อง ราคา 1,500-2,500 บาท

สินทิพย์ การ์เดน 173/1 หมู่ 8 ซอย 14 ตำบลทับไทร โทร. 0 3936 0238 , 08 9336 0238 www.sintipthiewthai.com จำนวน 18 ห้อง ราคา 500-700 บาท

อิงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท 299 หมู่ 1 ตำบลทับไทร โทร. 0 3938 7171-2 จำนวน 20 ห้อง ราคา 400-3,500 บาท (นวดแผนโบราณ)

 

อำเภอสอยดาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีบริการบ้านพัก จำนวน 2 หลัง พักได้ 20-30 คน มีในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่การเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว โทร. 0 3948 6337 , 08 1918 0529 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th

เคียงดาว แคมปิง ฮิลล์ 61/6 หมู่ 1 ตำบลทรายขาว โทร. 0 3939 1364 , 08 1307 1423 , 08 1590 0743 จำนวน 7 หลัง ราคา 500-1,000 บาท (นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า)

ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท 96/6 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว โทร. 0 3938 1095 , 08 1912 0408 จำนวน 13 ห้อง ราคา 400-1,500 บาท

เรือนระเบียง เมาท์เทนวิว 140/9 ตำบลสอยดาว อำเภอสอยดาว โทร. 0 3942 1311-2 จำนวน 16 หลัง ราคา 800-3,500 บาท

สวนแก้วฟ้า รีสอร์ท 502 หมู่ 1 ตำบลปะตง โทร. 0 3938 1227 จำนวน 10 หลัง พักได้ 2-8 คน ราคา 800-1,200 บาท

 

อำเภอเขาคิชฌกูฎ

กระทิง คันทรี่ รีสอร์ท 21/7 หมู่ 2 ตำบลพลวง โทร. 0 3945 2453-5 กรุงเทพฯ โทร. 0 2259 8121 จำนวน 24 ห้อง ราคา 800-1,080 บาท บังกะโล 15 หลัง ราคา 2,200 บาท

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 34/7 หมู่ 5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ (น้ำตกกระทิง) โทร. 0 2561 4292-9 ต่อ 724-5 , 0 2945 2074 ราคา 600-2,400 บาท (ร้านอาหาร, เดินป่า, พายเรือแคนู, ปั่นจักรยาน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง