300-208 dumps, Cisco 300-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 70-534 Exam, CCDP 300-101 dumps, CCDP 300-101 Exam, CCDP 300-101 pdf, 100-105 Exam, Cisco 210-060 Vce, 200-105 Exam, Cisco 200-105 Dumps, Cisco 300-135 Exam, Cisco 300-135 Exam, Cisco 210-260 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 070-346 Certification, Microsoft 070-346 Exam, 070-346 Exam, M70-201 PDF Dumps, M70-201 Practice, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CCDE 352-001 Exam, CCDE 352-001 Exam, Microsoft 70-346 dumps, Microsoft 070-483 Dumps, Microsoft 070-483 Dump, Microsoft 70-346 dumps, 070-483 Dump, Microsoft 070-483 Vce, Microsoft 70-533 Exam, Cisco CCNA 210-260 Exam, Cisco 200-125 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Dumps, Cisco CCIE 400-051 Exam, Microsoft 70-346 Exam, Microsoft 70-533 Dumps, Cisco 200-125 PDF, CCNA 210-260 Book, CCDP 300-115 Exam, CCNA 210-060 Dumps, Microsoft 70-534 Book, Cisco 352-001 PDF, Cisco 352-001 Dumps, CCNP 300-208 Exam, 300-208 Dumps, Cisco 300-208 Exam, CCDA 300-208 PDF, Cisco 300-070 Exam, 300-070 Book, Microsoft 300-070 Dump, Microsoft 70-533 Exam, 210-260 Dumps, Microsoft 70-533 Book, Cisco 200-125 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCDP 300-115 PDF, Cisco 300-115 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Cisco CIPTV2 300-075 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-346 Exam, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco 210-260 dumps,

"งานบูชาดาวนพเคราะห์" 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 61 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี

“งานบูชาดาวนพเคราะห์” 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 61 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี

 

ขอเชิญร่วมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี “งานบูชาดาวนพเคราะห์” คือพิธีบูชาดาวนพเคราะห์อันศักดิ์สิทธิ์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงรูปแบบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ในแบบดั้งเดิมไว้ และถือปฏิบัติกันมากว่า 180 ปี

 

 

🗓 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561

📍 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

 038 655 420 – 1 (ททท. สำนักงานระยอง)

 

 

รายละเอียด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีสวดพุทธมนต์ และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ขึ้นเกี้ยว

เวลา 18.00 น. ขบวนบูชาดาวฯ เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางในเมืองจันท์

เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานบูชาดาว ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

เส้นทางขบวนฯ เริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดเขตร์นาบุญญาราม ฝั่งประตูหน้าโบสถ์  ไปถนนตรีรัตน์ เลี้ยวขวาเข้าถนนอัญมณี มุ่งสู่สี่แยกตังเอ็งเลี้ยวขวาไปพลาซ่า มุ่งสู่ตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปวงเวียนน้ำพุ จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อทำพิธีเปิดงานฯ

ขบวนบูชาดาว ประกอบด้วย ขบวนต่างๆ ดังนี้
1. พระสวดมนต์ให้พร
2. ขบวนมังกรและสิงโต
3. ขบวนโคมจีน (เต้งลั้ง) และป้ายเจ้า
4. ขบวนธงคำอวยพร
5. ขบวนล่อโก๊ว (เครื่องดนตรีจีน)
6. ขบวนธงญวนโบราณ
7. ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว
8. ขบวนพระอาทิตย์
9. ขบวนพระจันทร์
10. ขบวนพระอังคาร
11. ขบวนพระพุธ
12. ขบวนพระพฤหัส
13. ขบวนพระศุกร์
14. ขบวนพระเสาร์
15. ขบวนพระราหู
16. ขบวนพระเกตุ
17. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีเกิด
18. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีตาย

ประติมากรรมซุ้มแสงดาวและโคมไฟสิริมงคล  จะเป็นจำลองสัญลักษณ์ของตำแหน่งดวงดาวทั้ง 9 มาในรูปแบบของประติกรรมแสงเทียน ผลไม้ตามดาวจุติ  ททท. นำความทันสมัยของยุคดิจิตอล 4.0 มาสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถหาดาวนพเคราะห์ประจำตัวได้ทางออนไลน์ และเพิ่มความน่าสนใจที่สอดคล้องกับเมืองต้องห้ามพลาดของจันทบุรี ด้วยการสร้างกิจกรรมผลไม้ตามดาวจุติ โดยเป็นการนำความรู้ของธาตุเจ้าเรือนซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ โดยเน้นในด้านผลไม้ที่เหมาะสมกับธาตุของแต่ละคน ทั้งนี้การนำเสนอในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึง และเข้าใจได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น โดยนัยยะของกิจกรรมนี้ เพื่อนำเสนอเรื่องผลไม้ เมืองผลไม้ เพื่อส่งเสริมให้คนอยากกลับมาเที่ยวเมืองจันท์ในฤดูกาลของผลไม้มากยิ่งขึ้น